Parliamnet Monitoring

  • Facebook
  • Twitter

Բյուջետային համակարգ

Ոլորտ` բյուջետային

Հեղինակ(ներ)` ՀՀ կառավարություն

Բյուջետային համակարգ

դ) «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին 

ե) «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին 

զ) «Եկամտային հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին 

է) «Հարկերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին 

ը) «Հիմնադրամների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին 

թ) «Շահութահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին 

ժ) «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին 

ժա) «Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին 

ժբ) «Սնանկության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
 
 
Խմբակցություն Կողմ Դեմ Ձեռնապահ Չի քվեարկել Բացակա Հարցեր Ելույթներ
«Բարգավաճ Հայաստան» 24 1 0 2 9 0 0
«Ժառանգություն» 1 1 0 0 2 0 0
«Հայ ազգային կոնգրես» 2 4 0 0 1 0 0
«Հայ Յեղափոխական Դաշնակցություն» 0 0 0 0 5 0 0
«Հայաստանի հանրապետական կուսակցություն» 60 1 0 2 6 0 0
«Օրինաց երկիր» 4 0 0 1 0 0 0
Խմբակցություններում չընդգրկված 2 0 1 0 1 0 0