Parliamnet Monitoring

  • Facebook
  • Twitter

Օրենսդրություն

 
Անուն Ոլորտ Ամսաթիվ Հեղինակներ Կարգավիճակ Հարցեր Ելույթներ
Տոհմային անասնաբուծություն գյուղատնտեսություն 28/09/2016 ՀՀ կառավարություն 2-րդ ընթերցում 0 0
ՀՀ հողային օրենսգիրք գյուղատնտեսություն 28/09/2016 ՀՀ կառավարություն 2-րդ ընթերցում 0 0
Օրգանական գյուղատնտեսություն գյուղատնտեսություն 28/09/2016 ՀՀ կառավարություն 2-րդ ընթերցում 0 0
Սելեկցիոն նվաճումների պահպանություն գյուղատնտեսություն 28/09/2016 ՀՀ կառավարություն 2-րդ ընթերցում 0 0