Parliamnet Monitoring

  • Facebook
  • Twitter

Օրենսդրություն

 
Անուն Ոլորտ Ամսաթիվ Հեղինակներ Կարգավիճակ Հարցեր Ելույթներ
Փրկարարական ծառայության կանոնագիրք հանրային հարցեր 16/12/2016 ՀՀ կառավարություն 3-րդ ընթերցում 0 0
Հանրային ծառայություն հանրային հարցեր 16/12/2016 ՀՀ կառավարություն 2-րդ ընթերցում 0 0
Կուսակցությունների մասին հանրային հարցեր 16/12/2016 ՀՀ կառավարություն 3-րդ ընթերցում 0 0
Տեղական ինքնակառավարում հանրային հարցեր 16/12/2016 ՀՀ կառավարություն 2-րդ ընթերցում 0 4
ՀԿ-ների մասին օրենք հանրային հարցեր 16/12/2016 ՀՀ կառավարություն 3-րդ ընթերցում 0 0
Հանրային ծառայություն հանրային հարցեր 15/12/2016 ՀՀ կառավարություն 1-ին ընթերցում 1 0
Կուսակցությունների մասին հանրային հարցեր 15/12/2016 ՀՀ կառավարություն 2-րդ ընթերցում 4 2
ՀԿ-ների մասին օրենք հանրային հարցեր 15/12/2016 ՀՀ կառավարություն 2-րդ ընթերցում 1 0
Տեղական ինքնակառավարում հանրային հարցեր 13/12/2016 ՀՀ կառավարություն 1-ին ընթերցում 10 7
Կուսակցությունների մասին հանրային հարցեր 29/11/2016 ՀՀ կառավարություն 1-ին ընթերցում 10 12
1 2 3