Parliamnet Monitoring

  • Facebook
  • Twitter

Օրենսդրություն

 
Անուն Ոլորտ Ամսաթիվ Հեղինակներ Կարգավիճակ Հարցեր Ելույթներ
Արժեթղթերի շուկա ֆինանսավարկային 27/10/2016 ՀՀ կառավարություն 2-րդ ընթերցում 0 0
Արժեթղթերի շուկա ֆինանսավարկային 25/10/2016 ՀՀ կառավարություն 1-ին ընթերցում 4 2
Ֆինանսական համահարթեցում ֆինանսավարկային 20/10/2016 ՀՀ կառավարություն 2-րդ ընթերցում 0 0
Ֆինանսական համահարթեցում ֆինանսավարկային 28/09/2016 ՀՀ կառավարություն 1-ին ընթերցում 8 7
Ինկասացիա ֆինանսավարկային 28/09/2016 ՀՀ կառավարություն 2-րդ ընթերցում 0 0