Parliamnet Monitoring

  • Facebook
  • Twitter

Օրենսդրություն

 
Անուն Ոլորտ Ամսաթիվ Հեղինակներ Կարգավիճակ Հարցեր Ելույթներ
Պետական նպաստներ սոցիալական 16/12/2016 ՀՀ կառավարություն 1-ին ընթերցում 1 0
Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների... սոցիալական 16/12/2016 ՀՀ կառավարություն 1-ին ընթերցում 4 4
Պետական կենսաթոշակներ սոցիալական 16/12/2016 ՀՀ կառավարություն 1-ին ընթերցում 0 0
Զբաղվածություն սոցիալական 16/12/2016 ՀՀ կառավարություն 2-րդ ընթերցում 0 0
Պետական նպաստներ սոցիալական 16/12/2016 ՀՀ կառավարություն 2-րդ ընթերցում 0 0
Պետական կենսաթոշակներ սոցիալական 16/12/2016 ՀՀ կառավարություն 2-րդ ընթերցում 0 0
Զբաղվածություն սոցիալական 27/10/2016 ՀՀ կառավարություն 1-ին ընթերցում 7 7
Պետական պաշտոնյաների վարձատրություն սոցիալական 19/10/2016 ՀՀ կառավարություն 2-րդ ընթերցում 0 0