Parliamnet Monitoring

  • Facebook
  • Twitter

Օրենսդրություն

 
Անուն Ոլորտ Ամսաթիվ Հեղինակներ Կարգավիճակ Հարցեր Ելույթներ
Պետական տուրք տնտեսական 23/12/2016 ՀՀ կառավարություն 1-ին ընթերցում 5 3
Պետական տուրք տնտեսական 23/12/2016 ՀՀ կառավարություն 2-րդ ընթերցում 0 0
Գնումներ տնտեսական 16/12/2016 ՀՀ կառավարություն 2-րդ ընթերցում 2 0
Պետական նպաստներ սոցիալական 16/12/2016 ՀՀ կառավարություն 1-ին ընթերցում 1 0
Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների... սոցիալական 16/12/2016 ՀՀ կառավարություն 1-ին ընթերցում 4 4
Պատգամավորի գործունեության երաշխիքներ պետաիրավական 16/12/2016 Բաղդասարյան Վահրամ Վաղինակի, Ռուստամյան Արմեն Եզնակի, Սահակյան Հովհաննես Միշայի 2-րդ ընթերցում 0 3
Հարկային համաներում հարկային 16/12/2016 ՀՀ կառավարություն 2-րդ ընթերցում 1 1
ԱԺ կանոնակարգ պետաիրավական 16/12/2016 Բաղդասարյան Վահրամ Վաղինակի, Ռուստամյան Արմեն Եզնակի, Սահակյան Հովհաննես Միշայի 2-րդ ընթերցում 8 6
Պետական գույքի մասնավորեցման 2006-2007 թթ. ծրագրի մասին... տնտեսական 16/12/2016 ՀՀ կառավարություն 2-րդ ընթերցում 2 0
Տեղական ինքնակառավարում հանրային հարցեր 16/12/2016 ՀՀ կառավարություն 2-րդ ընթերցում 0 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11