Parliamnet Monitoring

  • Facebook
  • Twitter

Օրենսդրություն

 
Անուն Ոլորտ Ամսաթիվ Հեղինակներ Կարգավիճակ Հարցեր Ելույթներ
Պետական տուրք տնտեսական 23/12/2016 ՀՀ կառավարություն 1-ին ընթերցում 5 3
Պետական տուրք տնտեսական 23/12/2016 ՀՀ կառավարություն 2-րդ ընթերցում 0 0
Պետական նպաստներ սոցիալական 16/12/2016 ՀՀ կառավարություն 1-ին ընթերցում 1 0
Պետական կենսաթոշակներ սոցիալական 16/12/2016 ՀՀ կառավարություն 1-ին ընթերցում 0 0
Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների... սոցիալական 16/12/2016 ՀՀ կառավարություն 1-ին ընթերցում 4 4
Փոփոխություն պետգույքի մասնավորեցման 2006-2007 թթ.... տնտեսական 16/12/2016 ՀՀ կառավարություն 1-ին ընթերցում 0 0
Բնապահպանական իրավախախտումներ բնապահպանություն 16/12/2016 ՀՀ կառավարություն 1-ին ընթերցում 0 0
Փոփոխություններ քաղաքացիական օրենսգրքում պետաիրավական 16/12/2016 ՀՀ կառավարություն 1-ին ընթերցում 0 0
Տեղական տուրքեր, վճարներ հարկային 16/12/2016 ՀՀ կառավարություն 2-րդ ընթերցում 0 0
Ավտոմոբիլային տրանսպորտ, վարչական իրավախախտումներ պետաիրավական 16/12/2016 ՀՀ կառավարություն 1-ին ընթերցում 1 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11