Parliamnet Monitoring

  • Facebook
  • Twitter

Հայտարարարագրեր

Ինչպիսի՞ն էր պատգամավորների դրամական միջոցների և եկամուտների պատկերը Ազգային ժողովի 5-րդ գումարման սկզբին, ինչպե՞ս է այն փոխվել 4 տարիների ընթացքում, ի՞նչ պատկեր կա գումարման ավարտին: «ԱԺ մոնիտորինգը» ուսումնասիրել և համեմատել է 2012թ. և 2016թ. պատգամավորների ներկայացրած հայտարարագրերը: Տվյալները մշակվել են Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովի կայքէջում հրապարակված տեղեկատվության հիման վրա:

Բազայում ամփոփվել են հայտարարագրերի «Տարեկան եկամուտ» և «Դրամական միջոցներ» բաժիններում նշված ցուցանիշները: Ամփոփ տվյալների մեջ արտարժույթով հայտարարագրված գումարները վերահաշվարկվել են դրամով` հայտարարագիրը ներկայացնելու շրջաններում (2012-ի տարեսկիզբ և տարեվերջ, 2015 տարեսկիզբ և տարեվերջ) ՀՀ ԿԲ հրապարակած փոխարժեքով:

Տեսնել գրաֆիկական պատկերը