Parliamnet Monitoring

  • Facebook
  • Twitter

Օրենսդրություն

 
Անուն Ոլորտ Ամսաթիվ Հեղինակներ Կարգավիճակ Հարցեր Ելույթներ
Հարկային համաներում հարկային 16/12/2016 ՀՀ կառավարություն 2-րդ ընթերցում 1 1
Տեղական տուրքեր, վճարներ հարկային 16/12/2016 ՀՀ կառավարություն 2-րդ ընթերցում 0 0
Հարկային համաներում հարկային 16/12/2016 ՀՀ կառավարություն 3-րդ ընթերցում 0 0
Հարկային համաներում հարկային 14/12/2016 ՀՀ կառավարություն 1-ին ընթերցում 3 2
Հարկային օրենսգիրք հարկային 03/10/2016 ՀՀ կառավարություն 3-րդ ընթերցում 0 0
Հարկային օրենսգիրք հարկային 29/09/2016 ՀՀ կառավարություն 2-րդ ընթերցում 6 7
Մաքսային կարգավորում հարկային 28/09/2016 ՀՀ կառավարություն, Մարուքյան Էդմոն Հրաչիկի 2-րդ ընթերցում 0 0
Հաստատագրված վճարներ հարկային 28/09/2016 ՀՀ կառավարություն 2-րդ ընթերցում 0 0
Պետական տուրք հարկային 28/09/2016 ՀՀ կառավարություն 2-րդ ընթերցում 0 0
Տեղական տուրքեր, վճարներ հարկային 27/09/2016 ՀՀ կառավարություն 1-ին ընթերցում 10 8
1 2